Cài Win Máy Tính - Laptop 20k    Chương trình khai trương cơ sở Viện Máy Tính Ý Nguyên, khuyến mãi cài Win giá 20k, vệ sinh laptop 30k trong tháng 5. ĐC: 18/36 Trần Quang Diệu, p.14, Q.3, HCM. Thế giới công nghệ này, bạn không thể thiếu 1…