HƯỚNG DẪN XỬ LÍ SỰ CỐ MẠNG   Ngày nay việc sử dụng máy tính, laptop, điện thoại, thiết bị công nghệ trở nên quá quen thuộc. Nhà nhà đều có, người người đều trang bị ít nhất 1 vật dụng công nghệ. Việc kết nối, mở rộng với thế giới…