NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC LỔI NGUỒN LAPTOP     Khi bạn đang sử dụng laptop để làm một dự án quan trọng, hoặc các bạn sinh viên làm luận văn bỗng dưng máy tính bị rớt nguồn một cách bất ngờ, trong khi đó bạn chưa kịp lưu dữ liệu trong máy. Hãy…